Velisa
Stichting Velisa Aangesloten advocaten Contact
Wat bieden wij u? | LSA | Slachtofferhulp Nederland | Wanneer een Velisa-Advocaat inschakelen? | Kosten
 
De stichting Velisa


Wij bieden gespecialiseerde rechtshulp in letselschadezaken. In veel gevallen is die rechtshulp voor u zelfs kosteloos! Dit kan, omdat de aansprakelijke partij (vaak een verzekeraar) alle redelijke kosten met betrekking tot het ongeval moet vergoeden, dus ook de kosten van rechtshulp. Wij zorgen ervoor, dat u telkens goed op de hoogte blijft van wat er in uw zaak gebeurt. Wij voeren regelmatig overleg met u. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden om uw schade te verhalen op de veroorzaker (of diens verzekeraar), wij stellen uw schade vast en zorgen voor een goede bevoorschotting op deze schade, wij onderhandelen met de aansprakelijke partij en wij kunnen u bijstaan in een eventuele gerechtelijke procedure. Zonder uw instemming nemen wij geen beslissingen waaraan u gebonden bent.
adres
Powered by FACTORY 2.0