Velisa
Stichting Velisa Aangesloten advocaten Contact
Wat bieden wij u? | LSA | Slachtofferhulp Nederland | Wanneer een Velisa-Advocaat inschakelen? | Kosten
 
De stichting Velisa


Het eerste gesprek ter beoordeling van de zaak is altijd kosteloos. Dan wordt tevens duidelijkheid verschaft over eventuele kosten van rechtsbijstand. In de meeste gevallen is de wederpartij of diens verzekeraar aansprakelijk en komen de kosten van rechtsbijstand voor rekening van die wederpartij.
adres
Powered by FACTORY 2.0